• Soudní překlady
 • Úřední překlady
 • Ověřené překlady
 • Soudně ověřené překlady
 • Oficiální překlady

Úřední (soudní, soudně ověřené, úředně ověřené, oficiální) překlady

 • v současné době standardně nabízíme levné úřední (soudní, soudně ověřené, úředně ověřené, oficiální) překlady s kulatým razítkem
 • ze slovenštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, maďarštiny, polštiny, ukrajinštiny a ruštiny do češtiny a naopak za příznivé ceny

 • naše ceny za soudně ověřený překlad naleznete zde
 • neúčtujeme žádné příplatky za nízkou a střední odbornost soudních překladů
 • ověřené překlady provádí vždy úřední překladatel jmenovaný příslušným soudem
 • o všech případných příplatcích a přibližné konečné ceně úředního překladu Vás vždy budeme informovat při převzetí zakázky
 • podklady k soudním překladům nám můžete donést či zaslat doporučeně poštou na sběrné místo (kancelář naší partnerské agentury na Ohradní 65, Praha 4)
 • naši soudní překladatelé se snaží každý soudní překlad vyhotovit v co nejkratším možném termínu
 • hlavním působištěm naší agentury je Praha, ale není problém Vám soudní překlad zaslat poštou či sken soudní složky e-mailem
 • v případě potřeby osobního jednání či fyzického předání zakázky nás, prosíme, nejprve kontaktujte telefonicky, abychom se Vám mohli plně věnovat
 • ------------------------------------------

  JAKÉ TEXTY ÚŘEDNĚ PŘEKLÁDÁME

 • provádíme úřední překlad běžných, právních, ekonomických a technických textů z nejrůznějších oborů lidské činnosti

 • BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

 • soudně ověřené překlady rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů, výpisů z trestního rejstříku, vysvědčení, diplomů, certifikátů, rekvalifikačních kurzů atd.

 • ÚŘEDNÍ PŘEKLADY PRÁVNÍCH TEXTŮ

 • zejména úředně ověřený překlad smluv, plných mocí, dohod, notářských zápisů, obchodních podmínek a nejrůznějších dalších právních textů

 • ÚŘEDNÍ PŘEKLADY EKONOMICKÝCH TEXTŮ

 • ověřené překlady výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv atd.

 • ÚŘEDNÍ PŘEKLADY TECHNICKÝCH TEXTŮ

 • úřední překlady nejrůznějších certifikátů k výrobkům, zkušební protokoly, potvrzení o shodě atd.
 •  

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • Dokument, který nám dodáte k soudnímu přeložení, se po překladu stane neoddělitelnou součástí soudní složky a jejím odevzdáním příjemci o něj definitivně přijdete. Proto v případě úředního překladu dokumentů, které pro Vás mají trvalý význam a o které nechcete přijít (diplomy, vysvědčení atd.), nám k přeložení poskytněte ověřenou kopii (z pošty, od notáře, z obecního úředu) a originál si pečlivě uschovejte. Výjimku tvoří pouze dokumenty opatřené apostilou, ty se do soudni složky vkládají jako originál.
 • Soudní složka (soudní překlad) se skládá vždy ze 3 částí: 1. dokument (text k přeložení), který nám dodáte, 2. přeložený text a 3. doložka soudního překladatele s jeho kulatým razítkem a číslem zápisu v překladatelském deníku. Vše dohromady je spojeno trikolórovou šňůrkou a zapečeteno pečetí s razítkem.
 •  

  NEJŽÁDANĚJŠÍ SLUŽBY:

 • úřední překlad do angličtiny, úředně ověřený překlad z němčiny, úřední překlad z ukrajinštiny

 • ------------------------------------------

  SBĚRNÉ MÍSTO PRO PŘÍJEM I VÝDEJ ÚŘEDNÍCH PŘEKLADŮ:
  kancelář AC Překlady, Ohradní 65, Praha 4, 5. patro

  V případě potřeby osobního jednání či fyzického předání zakázky nás, prosíme, nejprve kontaktujte telefonicky, abychom se Vám mohli plně věnovat.

   

  Zavolejte nám: 602 773 313
  Napište nám: info@ac-preklady.cz

  AC PŘEKLADY
  Překladatelské služby - překlady textů

  Partneři: Soudní překlady