• Překladatelská agentura
  • Překladatelské služby
  • Překlady španělština
  • Překlady francouzština
  • Překlady italština

Nejčastější dotazy k překladům a korekturám

Jak je to kvalitou vašich překladů, když jste tak levní? Nepřekládají pro vás studenti a amatéři?

V žádném případě. Angažujeme pouze časem prověřené profesionální překladatele, kteří většinou pracují i pro nejrenomovanější překladatelské agentury. A jak si to za naše ceny můžeme dovolit? Na to je jednoduchá odpověď - živíme jen sami sebe a nejsme plátci DPH. Překladům i korekturám věnujeme z hlediska kvality maximální možnou pozornost.

Jak se počítá cena za překlad či korekturu a co to jsou normostrany (NS)?

Cena za zakázku se počítá z vyhotoveného textu podle počtu normostran (NS), přičemž jedna normostrana má 1800 znaků - 30 řádků po 60ti úhozech včetně mezer. Nejmenší účtovanou jednotkou u překladu či korektury je 1 NS. Počet NS si můžete sami zjistit v programu MS Word následovně: "Nástroje" > "Počet slov" a položku "Znaky (včetně mezer)" vydělit číslem 1800. Normostrany počítáme z cílového textu, tedy z textu, který musel překladatel či korektor opravdu přeložit či zkorigovat.

Jak se stanovuje cena zakázky?

Při příjmu zakázky vám před jejím přijetím vypracujeme předběžný cenový návrh. Na jeho základě se pak můžete rozhodnout, zdali nám zakázku svěříte.

Jak je to s počtem normostran výchozího a cílového textu?

V závislosti na překládané jazykové kombinaci se může počet normostran výchozího a cílového textu mírně lišit. Například při překladu z češtiny do angličtiny bývá anglického textu o cca 10 - 15 % více, což je zapříčiněno rozdílnými vyjadřovacími možnostmi a větnými vazbami u obou jazyků.

Je nutno uhradit vyhotovenou zakázku ihned po jejím převzetí?

Není. Zakázky je možno uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti. Po vyhotovení a odevzdání překladu či korektury vám zašleme poštou fakturu se splatností 14 dní. U zakázek s předpokládanou cenou nad 10.000 Kč požadujeme u nových zákazníků předplatbu ve výši cca 50 % předpokládané ceny zakázky, a to co nejdříve po zahájení práce na zakázce.

Jak je možno nám zakázku předat a jak dostanu vyhotovenou zakázku zpět?

Zakázky přijímáme a vyhotovené odesíláme e-mailem nebo poštou.

Jaká je běžná denní rychlost překladu či korektury?

Denní rychlost u překladů je v závislosti na obtížnosti textu cca 6 NS, u korektur pak cca 10 NS. Prosíme, dopřejte nám na kvalitní vyhotovení vašich zakázek dostatek času.

V jakém formátu vám mohu zakázku předat?

Zpracovávanými vstupními formáty jsou soubory v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Acrobat Reader (PDF), či oskenovaná předloha ve formátech JPG, PNG a v ostatních běžných grafických formátech.

Jaký je výstupní formát zakázky?

Standardním výstupním formátem může být soubor v programech MS Word, MS Excel či MS PowerPoint, případně Acrobat Reader (PDF). Po dohodě jsme schopni dodat zakázku i v jiném výstupním formátu.

Jak zajišťujete terminologickou jednotnost překladů?

Na textech jednoho zákazníka ze stejného oboru pracuje trvale jen jeden překladatel. Na zakázkách velkého rozsahu (nad 100 NS) pracuje překladatelů více, ale spolupracují pomocí programů (Trados), které na základě "překladatelské paměti" danou terminologii sjednocují. Tento způsob práce se odborně nazývá "Computer Aided Translations" - počítačem podporovaný překlad, sjednocující terminologii u rozsáhlých zakázek.

Co dělat v případě, že jste s vyhotovenou zakázkou nespokojeni?

V tomto případě se na nás obraťte a zakázku reklamujte co nejdříve. V případě, že vaše reklamace bude oprávněná, zakázku opravíme a dohodneme se s vámi na případné cenové kompenzaci (slevě). Za zakázky ručíme do výše fakturované částky.

 


Zavolejte nám: 602 773 313
Napište nám: info@ac-preklady.cz

AC PŘEKLADY
Překladatelské služby - překlady textů

Partneři: Vedení účetnictví