• Překladatelská agentura
 • Právní překlady
 • Ekonomické překlady
 • Technické překlady
 • Odborné překlady

Nejen překlad z angličtiny do češtiny, ale i další jazykové kombinace

 • v současné době standardně nabízíme levné překlady
 • ze slovenštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, polštiny, chorvatštiny, ukrajinštiny a ruštiny do češtiny a naopak

 • neúčtujeme žádné příplatky za nízkou a střední odbornost překladů, kromě překladů vědeckých textů

 • o všech případných příplatcích a konečné ceně překladu vás vždy budeme informovat před konečným potvrzením objednávky

 • podklady k překladu nám můžete zaslat e-mailem.

 • na základě dohody jsme schopni zajistit i překlady z a do jiných jazyků (dánština, norština, finština, pobaltské jazyky atd., případně přes překlad do angličtiny)

 • JAKÉ TEXTY PŘEKLÁDÁME?

 • provádíme překlad běžných, právních, ekonomických a technických textů z nejrůznějších oborů lidské činnosti

 • BĚŽNÉ PŘEKLADY:

 • překlady dopisů, abstraktů diplomových a seminárních prací, životopisů, vysvědčení, rodných listů, atestů, novinových článků, nejrůznějších zpráv apod.

 • PRÁVNÍ PŘEKLADY:

 • překlady smluv, plných mocí, dohod, notářských zápisů, obchodních podmínek a nejrůznějších dalších právních textů

 • PŘEKLADY EKONOMICKÝCH TEXTŮ:

 • překlady obchodní korespondence, obchodních smluv, dokumentace ISO, zápisů z obchodních schůzek, materiálů k seminářům, auditů, účetnictví, bankovnictví, posudků, analýz, formulářů, výročních zpráv, rozborů, podkladů k obchodním schůzkám, příruček, diplomových prací apod.

 • PŘEKLADY TECHNICKÝCH TEXTŮ:

 • překlady návodů k obsluze a manuálů ke spotřebním výrobkům: PC, notebooky, monitory, TV, video a audio zařízení, telefony, drobná elektronika, ruční el. nářadí, nářadí pro dům a zahradu (sekačky, zahr. traktory, motorové pily atd.), vybavení domácností (ledničky, pračky, myčky atd.)

 • překlady manuálů, protokolů, požárních řádů, zpráv, atestů, dokumentů BOZP, odborných článků a překlady technické dokumentace apod. z nejrůznějších technických oborů

 • překlady bezpečnostních listů (ve znění podle platných zákonů)

 • NEJŽÁDANĚJŠÍ SLUŽBY:

 • překlad do angličtiny, překlad z angličtiny do češtiny, překlad z němčiny, překlad do ukrajinštiny a překlad z ukrajinštiny do češtiny, technické a právní překlady

 •  


  Zavolejte nám: 602 773 313
  Napište nám: info@ac-preklady.cz

  AC PŘEKLADY
  Překladatelské služby - překlady textů

  Partneři: Vedení účetnictví