• Překladatelská agentura
  • Překladatelské služby
  • Překlady španělština
  • Překlady francouzština
  • Překlady italština

Všeobecné obchodní podmínky

Zakázky přijímáme každý pracovní den od 09:00 - 16:00. U objednávek přijatých po 16. hodině je datem přijetí brán následující pracovní den.

Zadání zakázky
Text na překlad či pro korekturu je možno nám zaslat v el. podobě e-mailem, on-line formulářem, nebo v tištěné podobě poštou. Po převzetí textu vám sdělíme obratem odhadovanou cenu podle obtížnosti, termínu provedení, požadované grafické úpravy, náročnosti textu apod. Minimální účtované množství překladu je 1 NS. Pokud budete s cenovou nabídkou spokojeni, je třeba nám zaslat závaznou objednávku (nejlépe e-mailem) se všemi údaji potřebnými k fakturaci. Po potvrzení objednávky (e-mailem, telefonicky) začínají naši překladatelé na zadané zakázce pracovat. Za práci o svátcích, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expres překladu (tj. více než 6 NS za den), stanovujeme; na základě dohody se zákazníkem příplatek. Požadujete-li dodržení specifické terminologie, dodejte nám prosím před zahájením práce na překladu terminologický slovníček.

Formáty překladu a korektur
Texty v elektronické podobě zpracováváme ve formátech DOCX, XLSX, PPTX, PDF (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Acrobat Reader) i ve starších formátech těchto programů.

Termín dodání
Denní norma překladu na 1 pracovní den je 6 normostran (NS), u korektury pak i více (10 NS). Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech. Celkový počet normostran (NS) vyhotoveného překladu či korektury textu je možno jednoduše spočítat např. v programu MS Word následovně: "Nástroje" > "Počet slov" a položku "Znaky (včetně mezer)" vydělit číslem 1800. Termíny vyhotovení zakázek určujeme vždy po dohodě se zákazníkem.

Způsob předání vyhotoveného překladu
Hotový překlad či korekturu vám můžeme zaslat e-mailem, či poštou. V případě využití poštovních služeb je nutno počítat s prodloužením termínu dodání o 1 až 2 dny. Přeložený text vám dodáme ve stejném formátu, ve kterém byl přijat výchozí text, pokud nebyl se zákazníkem dohodnut jiný formát.

Platební podmínky
Po odeslání nebo osobním převzetí zakázky je vystavena faktura, jejíž splatnost je 14 dní a která vám bude zaslána e-mailem, případně fyzicky předána. Můžete jí proplatit ihned v hotovosti při převzetí zakázky, mobilním bankovnictvím nebo do 14 dní bankovním převodem na náš účet. U zakázek nad 10.000 Kč je v případě nového zákazníka požadována spolu se závaznou objednávkou předplatba ve výši 50% předpokládané ceny zakázky. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme penále ve výše 0,5% dlužné částky denně.

Reklamace
Veškeré reklamace překladů je nutno řešit písemně a to do jednoho týdne po předání vyhotoveného překladu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě chybného překladu ručíme za tento překlad do výše fakturované částky.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.11.2019. Ostatní všeobecné podmínky jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

 


Zavolejte nám: 602 773 313
Napište nám: info@ac-preklady.cz

AC PŘEKLADY
Překladatelské služby - překlady textů

Partneři: Vedení účetnictví